Product Executive

Ho Chi Minh
31/12/2024
Product

Mô tả chung:

Tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm nội bộ và các dự án đấu nối với đối tác bên ngoài cho mục đích thương mại hoặc phát triển tính năng mới, là đầu mối chính thu thập và làm rõ yêu cầu về mặt nghiệp vụ và kỹ thuật, soạn thảo văn bản mô tả, sau đó triển khai và đảm bảo bàn giao đúng tiến độ và chất lượng.

Trách nhiệm chính:

 • Tham gia cùng với squad leader trong các buổi trao đổi với các phòng ban nội bộ và đối tác bên ngoài về yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật, soạn thảo các văn bản mô tả luồng nghiệp vụ, tương tác của các hệ thống liên quan bằng workflow, sequence diagram, các mockup bằng Figma.
 • Lên kế hoạch chi tiết triển khai dự án, sản phẩm thành roadmap, timeline.
 • Soạn thảo yêu cầu công việc cụ thể cho các stakeholders liên quan và theo dõi tiến độ trên các board và issue của Jira.
 • Tham gia kiểm thử và đo đạc hiệu quả vận hành sau khi bàn giao sản phẩm, tính năng.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan
 • Kinh nghiệm từ 1-2 năm liên quan đến phát triển sản phẩm, phần mềm, các hệ thống vận hành nội bộ
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thanh toán hoặc ERP
 • Phân tích yêu cầu, soạn thảo các văn bản mô tả quy trình, cấu trúc dữ liệu và API
 • Mockup với Figma
 • Quản lý công việc bằng Jira
 • Có kỹ năng Excel, word, powerpoint, Google drive

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share this job: