Operation Collaborator

Ha Noi
30/09/2024
Business Operation

Mô tả công việc

Vận hành kho quà điện tử

  • Tiếp nhận đối tác từ bộ phận Partnership. Hướng dẫn đối tác kết nối vào hệ thống UrBox, cấu hình sản phẩm trên hệ thống kho quà tặng UrBox. Hỗ trợ đối tác làm quen và sử dụng hệ thống, nhận diện và check code.
  • Phối hợp cùng bộ phận Partnership kiểm soát trạng thái merchant liên quan đến số lượng và chất lượng Outlet
  • Quản lý trạng thái egift: sản lượng, tồn kho, điều kiện sử dụng
  • Xử lý các sự vụ phát sinh trong quá trình hợp tác.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý để đảm bảo hoàn thành các công việc của bộ phận và dự án liên quan

Quản lý vận hành kho thẻ giấy

  • Quản lý Nhập - xuất - tồn các vật phẩm trong kho hàng
  • Thực hiện in ấn, đóng bọc, kiểm đếm và chuyển vận chuyển theo YC của đơn hàng để đảm bảo đơn hàng được thực hiện chính xác
  • Điều phối vận hành, vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được khai thác đúng tiến độ
  • Cập nhật và lưu trữ thông tin vào hệ thống theo yêu cầu của quản lý
  • Báo cáo thống kê theo yêu cầu
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan (Mua hàng, Account) để tổng hợp các thông tin vận hành cần thiết cho dự án

Yêu cầu công việc

 • Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhiệt tình
 • Có khả năng tư duy logic và học hỏi nhanh và thao tác nhanh trên các phần mềm/công cụ hỗ trợ công việc
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, QTKD, Kế toán

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share this job: