Marketing Executive

Ho Chi Minh
30/09/2022
Marketing

CÔNG VIỆC:

Phát triển chiến lược và quản lý nội dung

 • Phát triển và sáng tạo nội dung nổi bật trên tất cả các kênh. (Website / Facebook / LinkedIn / YouTube / Zalo /…) theo định hướng chiến lược của biz line 
 • Phát triển và sáng tạo nội dung bao gồm ảnh, video và những định dạng khác (nếu thích hợp) theo lịch biên tập thu hút đúng đối tượng mục tiêu/ khách hàng tiềm năng của công ty 
 • Xây dựng và quản lý nội dung cho các tài liệu truyền thông/MKT của biz line
 • Xây dựng & triển khai kế hoạch, bao gồm thực hiện content angle cho các chiến dịch với KPI đã được thống nhất.

Nhiệm vụ khác

 • Nhận kế hoạch marketing từ Biz line MKT Manager, từ đó triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
 • Tham gia triển khai kế hoạch MKT để đạt KPI của mục tiêu kinh doanh và mục tiêu truyền thông
 • Hỗ trợ các đội nhóm MKT khác khi được phân công hoặc phê duyệt bởi Head of Marketing

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành: Truyền thông, marketing, PR…
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực truyền thông, sự kiện, thương hiệu
 • Có kinh nghiệm lên kế hoạch và triển khai hệ thống kênh quảng bá thương hiệu online/offline
 • Có mạng lưới quan hệ công việc cùng các đơn vị truyền thông, báo chí, sự kiện, đặc biệt trong ngành công nghệ và thương mại điện tử
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share this job: