Training Leader

Ho Chi Minh
30/09/2022
Untitled

Chịu trách nhiệm về chất lượng trải nghiệm dịch vụ UrBox tại các điểm cửa hàng bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Quản lý chất lượng đào tạo của nhân viên đào tạo tại chỗ (chất lượng đào tạo, kiến thức, tác phong, trang phục…)
 • Lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên tại các cửa hàng của nhà cung cấp để đảm bảo nhân viên nắm được quy trình và áp dụng cho khách hàng
 • Lập kế hoạch kiểm tra ngẫu nhiên nhân viên tại các cửa hàng của nhà cung cấp
 • Đào tạo tập trung cho các nhà cung cấp mới gia nhập hệ thống
 • Đào tạo cập nhật khi phát sinh nhu cầu (ví dụ: nhà cung cấp khai trương cửa hàng mới, nhà cung cấp tuyển dụng nhân viên mới…)
 • Phối hợp giám sát vận hành cửa hàng cùng đội ngũ CSKH
 • Lập báo cáo theo dõi vận hành dịch vụ tại các cửa hàng của nhà cung cấp
 • Tổng hợp kết quả nghiệm thu đào tạo tại cửa hàng mỗi cuối tháng
 • Kiểm soát số lượng cửa hàng mới và dừng hoạt động trong hệ thống của UrBox. Thu thập thông tin về cửa hàng theo yêu cầu quản lý
 • Là đầu mối hỗ trợ xử lý khiếu nại phát sinh tại cửa hàng do nhân viên cửa hàng chưa biết vận hành quà UrBox

Chịu trách nhiệm về nhận diện thương hiệu của UrBox tại các điểm cửa hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Đảm bảo nhận diện thương hiệu của UrBox tại điểm cửa hàng (POSM – chất lượng, số lượng, vị trí đặt)
 • Quản lý tồn kho POSM (cập nhật, đúng, đủ…)

Các công việc khác theo phân công của cấp trên và ban giám đốc

Yêu cầu ứng viên

 • Có kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí tương đương, tuổi từ 25 trở lên, ưu tiên nam giới
 • Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt, hướng dẫn, đào tạo tốt
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ và tương tác con người
 • Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share this job: